Menu

​ตามที่​เกิดเหตุระเบิดในเมืองดาเวา​ (Davao City) ​ของ​ฟิลิปปินส์​​ ​เมื่อวันที่ ​2 ก.ย. 2559 ซึ่งมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ และต่อมา นายรอดริโก ดูเทอร์เต ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ ได้ประกาศ "State of Lawlessness" ทั่วประเทศ ภายใต้รัฐธรรมนูญของฟิลิปปินส์ ซึ่งให้อำนาจประธานาธิบดีสั่งการทหารดำเนินการป้องกันหรือปราบปรามความรุนแรงได้ โดยมิใช่การประกาศกฎอัยการศึก และไม่มีการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน

ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้คนไทยในฟิลิปปินส์ อย่าตื่นตระหนก แต่เพิ่มความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก ให้ความร่วมมือกับทางการฟิลิปปินส์ รวมทั้งติดตามข่าวสารของทางการฟิลิปปินส์ และสถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างใกล้ชิด​