Menu

ในปัจจุบัน ฟิลิปปินส์มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีต่างชาติมาลงทุนใน ฟิลิปปินส์มากขึ้นโดยตลอด และมีชาวต่างชาติมาศึกษาในฟิลิปปินส์เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเกาหลีใต้และจีน เนื่องจากหลักสูตรการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางการศึกษาระหว่างฟิลิปปินส์กับสหรัฐอเมริกา ซึ่งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย วิทยาลัย ฯลฯ) มีจำนวนมากถึง 2,299 แห่งในฟิลิปปินส์

คนไทยในปัจจุบันเดินทางมาศึกษาต่อที่ฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นกว่าช่วงทศวรรษ ค.ศ. 1990-2000 ในทุกสาขา โดยเฉพาะทางการแพทย์ แต่เนื่องจากขั้นตอนและวิธีการของฟิลิปปินส์ค่อนข้างจะซับซ้อนและยุ่งยาก เมื่อเดินทางมาถึงจึงประสบปัญหาในการขอวีซ่านักเรียน / นักศึกษา ดังเช่นนักศึกษาต่างชาติอื่น ๆ ที่ต่างละเหี่ยใจในฟิลิปปินส์ สถานเอกอัครราชทูต ฯ จึงอย่างเล่าให้พี่น้องชาวไทยได้ทราบและเตรียมการมาอย่างถูกต้อง เพื่อมาเรียนต่อที่ฟิลิปปินส์แบบชิลล์ ๆ ดังนี้

  1. ติดต่อมหาวิทยาลัยและมีใบตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่จะเรียนต่อ สำหรับคนที่ประสงค์จะรับราชการต่อไป ควรเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้การรับรองโดย ก.พ. และจากแพทยสภาสำหรับนักศึกษาแพทยศาสตร์ซึ่งมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของฟิลิปปินส์ต่างก็มีตัวแทนอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้ว

  2. ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ในกรุงเทพ ฯ ประเทศไทย ที่อยู่ 760 ถนนสุขุมวิท ซอยฟิลิปปินส์ (สุขุมวิท 30/1) เขตพระโขนง เพื่อขอวีซ่าประเภท Transit อยู่ได้ 59 วันโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

  3. เอกสารสำคัญต่าง ๆ อาทิ สำเนาบัตรประชาชนพร้อมคำแปล สำเนาใบปริญญาบัตร ผลการเรียน และเอกสารอื่น ๆ ทางการศึกษา (หากสงสัย ถามจากตัวแทนมหาวิทยาลัยเสียเพราะอาจมีเพิ่มเติมได้อีก) ทั้งนี้ ให้นำเอกสารทั้งหมดรับรองคำแปล / สำเนาถูกต้อง ที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศของไทย และสถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย ทั้งหมดด้วย

  4. ตรวจสอบหนังสือเดินทางของตัวเองว่ายังมีอายุอยู่เกิน 6 เดือน หากมีอายุต่ำกว่า 6 เดือน ให้ไปทำเล่มใหม่เถอะ ปัจจุบันทำหนังสือเดินทางง่ายนิดเดียวและสะดวกสบาย ที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ หรือสำนักงานหนังสือเดินทางที่ใกล้บ้าน (รายละเอียดต่าง ๆ ของสำนักงานหนังสือเดินทาง กรุณาตรวจสอบจาก ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศได้)

  5. คนไทยในปัจจุบันมีโภชนาการที่ดีขึ้น จึงมีโรคประจำตัวมากขึ้น สำหรับนักศึกษาไทย หากจะมาศึกษาต่อต่างประเทศ ก็ขอให้เตรียมยามาให้พร้อมสำหรับโรคประจำตัวของตนเอง จนกว่าจะพบกับแพทย์ท้องถิ่นได้

  6. เมื่อมาถึงฟิลิปปินส์แล้ว กรุณาสละเวลามาสถานเอกอัครราชทูตไทยด้วย เพื่อรายงานตัว เผื่อมีปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติ สถานเอกอัครราชทูต ฯ จะได้ติดต่อให้ความช่วยเหลือได้ทันเวลา

อย่าลืมนะ ทำให้ได้ครบ 6 ข้อ การมาเรียนต่อที่ฟิลิปปินส์จะมีแต่ความสนุกสนานและฝันดีจนกลับประเทศไทย