Menu

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ได้เข้าร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษา SCG Sharing the Dream

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 นางกนกกฤติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย สำนักงานสิงคโปร์ ได้จัดงาน “Amazing Thailand Road Show...

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา เป็นผู้แทนรัฐบาลไทย มอบข้าวสารจำนวน 500 ตัน เพื่อช่วยเหลือฟิลิปปินส์จากกรณีวาตภัย Hagupit โดยมี นาย Rodolfo Santos อธิบดีด้าน General Administration and Support Services Group...

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรไทยประจำสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ต่อนายเบนิกโน เอส อากีโน ที่ 3 (His Excellency Benigno S. Aquino III) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ณ...

เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2558 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป ณ บริเวณโถง โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา โดยเชิญข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และคู่สมรส สมาชิกทีมประเทศไทย องค์กรวัฒนธรรมฟิลิปปินส์ – ไทย...

เมื่อวันที่ 1-10 เมษายน 2558 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ร่วมกับโรงแรมดุสิธานี มะนิลาได้จัดพิธีลงนามถวายชัยมงคลและจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ที่โรงแรมดุสิธานี มะนิลา...

ข่าวกิจกรรม

Thumbnail เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ได้เข้าร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษา SCG Sharing the Dream สำหรับปีการศึกษา 2015-2016 ที่หอประชุม Asia Center มหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิลิปปินส์ วิทยาเขตดิลิมาน (Diliman) SCG Sharing the Dream เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ CSR ของเครือบริษัท SCG โดย SCG ร่วมกับ Philippine Business for Social Progress (PBSP) จัดกิจกรรมนี้ขึ้น โดยในปีนี้เป็นปีที่ 8 ที่ SCG...

ภัยธรรมชาติของฟิลิปปินส์ ที่เป็นรู้จัก และคุ้นเคยอย่างดีสำหรับพวกเราคนไทย ก็คือ พายุไต้ฝุ่น ซึ่งหากท่านดูพยากรณ์อากาศของสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแบบแฟนประจำหรือดูบางครั้งบางคราว จะเห็นได้เสมอว่าในช่วงปีหนึ่งๆ นั้น ฟิลิปปินส์จะเป็นประเทศที่มีพายุไต้ฝุ่นพัดเข้าหลายๆ ลูก เมื่อเปรียบเทียบกับบ้านเราแล้ว ประเทศไทยจะประสบกับภัยธรรมชาติจากพายุไต้ฝุ่นน้อยกว่ามากๆ

พายุบางลูกพัดจากฟิลิปปินส์ ผ่านทะเลจีนใต้เข้าเวียดนาม ผ่านลาว แล้วก็มาหมดแรงที่ประเทศไทยก็มี หรือบางลูกที่ฟิตแข็งแรง ก็ยังคงมีเรี่ยวแรงส่งผลต่อฝนตกหนักในบ้านเรา แถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือบางลูกก็จะพัดจากฟิลิปปินส์ขึ้นเหนือไปทางไต้หวัน และต่อไปยังญี่ปุ่น ลูกใดที่พัดจากฟิลิปปินส์ขึ้นไปทางทิศเหนือ บ้านเราก็จะปลอดภัย

ด้วยความที่ฟิลิปปินส์ต้องเผชิญกับพายุไต้ฝุ่นปีหนึ่งคราวละหลายๆ ลูก (โดยเฉลี่ยประมาณ ๒๐ ลูกต่อปี ระหว่างช่วงเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม) จึงทำให้การใช้ชีวิตประจำวัน และการดำรงชีวิตของชาวฟิลิปปินส์เอง และชาวต่างประเทศที่พำนักอาศัยในฟิลิปปินส์หนี และหลีกเหลี่ยงไม่ได้ไปจากเรื่องการรับฟังข่าวพยากรณ์อากาศ

การเฝ้าระวังต่อการเตือนภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฟิลิปปินส์ (PAGASA? - the Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration) และการรับฟังมาตรการของทางการในการอพยพหนีภัยหรือไม่ ตลอดจนโรงเรียนจะเปิดเรียนหรือไม่ เนื่องจากความอันตรายของพายุ ลมพายุ สภาวะน้ำท่วมขัง และน้ำท่วมฉับพลันต่อความปลอดภัยของเด็กเล็ก ระดับอนุบาล นักเรียนและนักศึกษา

สำหรับพายุลูกใด ที่จะพัดผ่านเข้าสู่บริเวณพื้นที่ความรับผิดชอบของประเทศฟิลิปปินส์ (PAR - the Philippine Area of Responsibility) ฝ่ายฟิลิปปินส์จะตั้งชื่อ และเรียกพายุลูกนั้นเป็นภาษาท้องถิ่น โดยจะเริ่มต้นชื่อพายุลูกแรกของปีด้วยอักษร ?A?? ไล่ตามด้วย? B, C, D จนหมดหน้าพายุในช่วงสิ้นปีปฏิทิน ขณะเดียวกัน พายุชื่อ A ลูกเดียวกันนี้ ก็จะถูกตั้งชื่ออย่างทางการตามหลักสากลระหว่างประเทศ (International??? Code Name)? เท่ากับว่าพายุลูกหนึ่งจะมี ๒ ชื่อในเวลาเดียวกัน คือ ชื่อท้องถิ่นฟิลิปปินส์ และชื่อสากลระหว่างประเทศ

ซึ่งนักพยากรณ์อากาศตามสถานีโทรทัศน์จะรายงานชื่อพายุให้พวกเราฟังตามชื่อ International Code Name เป็นหลัก ดังตัวอย่างล่าสุดในช่วงกลาง เดือนตุลาคม ๒๕๕๓? ฟิลิปปินส์ได้ประสบภัยจากพายุไต้ฝุ่น ?Juan? (ชื่อท้องถิ่น) ขณะเดียวกัน พายุ Juan จะมีชื่อเรียกตาม International Code Name ว่า ?Megi?

**************

ประกาศจากสถานเอกอัคราชฑูตฯ